طلاق به دلیل اعتیاد شوهر

طلاق به دلیل اعتیاد شوهر

طلاق به دلیل اعتیاد شوهر

 

متاسفانه یکی از بیشترین علت‌های طلاق و رجوع به وکیل طلاق در شرایط کنونی اعتیاد است. به علت فراگیر بودن این موضوع قصد داریم در این مقاله به بررسی مهمترین سوالات پیرامون جدایی به علت اعتیاد مانند شرایط طلاق به دلیل اعتیاد شوهر، روش‌های اثبات اعتیاد شوهر در دادگاه، حضانت فرزندان در صورت اعتیاد و شرایط طلاق از زن معتاد بپردازیم.

همان‌طور که می‌دانیم به طور کلی زن نمی‌تواند درخواست جدا شدن از همسر خود را بدهد، مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …که در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است می‌تواند درخواست فسخ نکاح دهد نه درخواست طلاق. اما در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، موضوع عسر و هرج زوجه مطرح شده که در صورت اثبات در محکمه، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به جدا شدن نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. عسر و هرج عبارتست از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.

از جمله مصادیق عسر و هرج اعتیاد زوج است که برای زن حق جدا شدن از همسر ایجاد می‌کند؛ ازین رو اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام زوج به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکی برای اعتیاد لازم بوده است یکی از مصادیق عسر هرج است که در صورت اثبات این امر در دادگاه حکم جدایی صادر می‌شود و زوجه مستحق دریافت مهریه از زوج خواهد بود.

طلاق از شوهر معتاد

ابتدا لازم است بدانیم یکی از بندهای دوازده‌گانه عقدنامه به اعتیاد اختصاص دارد که در صورت امضاء شدن آن توسط شوهر، زن می‌تواند با اثبات اعتیاد همسرش در دادگاه جدا شود. از همین رو اگر مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی معتاد باشد و حاضر به ترک آن نباشد، زن می‌تواند درخواست طلاق دهد.

آیا هراعتیادی باعث به وجود آمدن حق طلاق برای زن می‌شود؟

برخلاف تصور عامه، مطابق قانون مدنی هر نوع اعتیادی نسبت به هرچیزی باعث حق جدایی زوجه نمی‌شود. بلکه اعتیاد باید به گونه‌ای باشد که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و معتاد از ترک اعتیاد امتناع کند یا الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، امکان پذیر نباشد. در این صورت است که حق جدایی برای زوجه به وجود می‌آید.

آیا مواد مخدری چون ترامادول باعث طلاق می‌شود؟

بله. نه تنها ترامادول بلکه اعتیاد به هرگونه مواد مخدری که شرایط فوق را داشته داشته باشد، باعث حق جدایی برای زوجه می‌شود. البته به شرطی که جنبه درمانی نداشته باشد.

 

آیا هراعتیادی باعث به وجود آمدن حق طلاق برای زن میشود

 

استعمال چه موادی و به چه میزان باعث حق طلاق می‌شود؟

در طلاق به دلیل اعتیاد شوهر باید بدانیم که قانون‌گذار به صراحت ذکر نموده اعتیاد باید به گونه‌ای باشد که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند. درنتیجه استعمال مقدار مشخصی از مواد مخدر یا روان‌گردان توسط فردی می‌تواند باعث به‌وجود آمدن حق طلاق برای همسر ایشان شود اما استعمال همان مقدار و از همان نوع مواد مخدر توسط شخصی دیگر باعث به‌وجود آمدن این حق نشود. دلیل آن هم این است که با توجه به تشخیص دادگاه بررسی و احراز می‌شود که آیا اعتیاد زوج به اساس زندگی خللی وارد می‌آورد یا خیر. پس معیار نسبت به افراد مختلف با توجه به شرایط ایشان متفاوت است.

آیا استعمال مشروبات الکلی حق طلاق ایجاد می‌کند؟

درصورت استعمال زوج به مشروبات الکلی نیز درصورت خلل به زندگی مشترک و امتناع وی از ترک آن یا امکان‌پذیر نبودن ترک آن، باعث به‌وجود آمدن حق جدا شدن برای زوجه می‌شود.

در صورت اعتیاد زوج حضانت فرزندان با چه کسی است؟

به‌طور کلی حضانت فرزند (چه دختر یا پسر) تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن به تشخیص دادگاه با پدر است. ولیکن اثبات اعتیاد زیان‌آور زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی باعث سلب حضانت ایشان می‌شود و پس از آن مادر طفل می‌تواند حضانت فرزند را به‌عهده بگیرد.

 

در صورت اعتیاد زوج حضانت فرزندان با چه کسی است

 

بیشتر بخوانید: شرایط تقسیم ارث چگونه است؟

اثبات اعتیاد همسر در دادگاه چگونه است؟

در رابطه با احراز اعتیاد زوج، رویه قضایی معرفی زوج به پزشکی قانونی و آزمایش عدم اعتیاد است ولی از آنجایی که راه‌های مختلفی برای مثبت کردن آزمایش عدم اعتیاد در پزشکی قانونی وجود دارد، با شهادت شهود و عندالزوم تحقیقات محلی بنا به تشخیص قاضی دادگاه می‌توان اعتیاد شوهر را اثبات نمود.

روش‌های اثبات اعتیاد شوهر در دادگاه

اثبات ماده مخدر شیشه:

هنگام گرفتن طلاق به دلیل اعتیاد شوهر، معمولاً برای مشخص کردن شیشه، از معتادان آزمایش اعتیاد و خون گرفته می‌شود. اما تقریباً همه معتادان می‌دانند اگر سه روز شیشه مصرف نکنند، جواب آزمایش آنها منفی خواهد بود. برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود که از قاضی دادگاه تقاضا کنید آزمایش تست مو از نظر وجود مخدر متامفتامین از معتاد به عمل آید.

ماده مخدر متامفتامین (شیشه) به مدت ۹۰ روز در فولیکول موی انسان باقی می‌ماند. اما این مورد یک آزمایش تخصصی است و باید فقط به دستور رئیس دادگاه انجام شود و در موارد عادی انجام نمی‌شود.

اثبات ترامادول:

اثبات اعتیاد به ترامادول کمی مشکل است زیرا شوهر می‌تواند ادعا کند که به علت کمر درد و یا پا درد چند دفعه ترامادول مصرف کرده است. آزمایش عدم اعتیاد به ترامادول در ادرار بیش از یک الی دو روز بعد از آخرین مصرف ترامادول می‌تواند منفی شود. برای حل این مشکل از دادگاه بخواهید تست مو و ناخن از نظر میزان کمی و کیفی به روش طیف سنجی جرمی (اسپکترومتری جرمی) انجام شود. این روش نشان می‌دهد معتاد به چه مدت و به چه مقدار ماده مخدر ترامادول مصرف کرده و یا شخص معتاد از ترامادول سوء مصرف کرده است.

دو نکته مهم در اثبات اعتیاد مرد:

اول اینکه عده‌ای می‌گویند رویه قضایی در طلاق بر ارجاع امر به پزشکی قانونی است و پزشکی قانونی صرفاً در این موراد آزمایش ادرار می‌گیرد که در پاسخ باید گفت در هیچ یک از قوانین موضوعه، مقام قضایی مکلف نیست برای احراز اعتیاد در پرونده‌های طلاق صرفاً از طریق ارجاع امر به پزشکی قانونی موضوع را بررسی کند. لذا شما باید چنین تقاضایی کنید و مقام قضایی نیز دارای اختیار برای قبول این تقاضا یا کشف موضوع از طرق دیگر است.

نکته دوم اینکه اگر شخص معتاد بعد از ترک در کمپ‌های اعتیاد مجدداً به مواد روی آورد، زن می‌تواند جدا شود.

آیا پیدا کردن وسایل استعمال مواد مخدر مانند پایپ یا بافور باعث اثبات اعتیاد می‌شود؟

در رابطه با احراز اعتیاد زوج، رویه قضایی معرفی زوج به پزشکی قانونی و آزمایش عدم اعتیاد در پزشکی قانونی است.

شرایط طلاق از زن معتاد

طبق قانون مدنی مرد برای طلاق همسرش نیازی به دلیل ندارد. طبق قوانین موضوعه کشور، مرد هر زمان که بخواهد می‌تواند از همسرش جدا شود. بنابراین اعتیاد و یا عدم اعتیاد زن نمی‌تواند خللی در حق طلاق مرد ایجاد کند. تنها نکته قابل ذکر این است که در صورت اعتیاد زن، اگر درخواست جدایی از جانب مرد باشد، موضوع تنصیف اموال زوج منتفی می‌شود اما مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی زن معتاد به قوت خویش باقی است.

گروه وکلای هوداد آماده ارائه خدمات و مشاوره رایگان به شما عزیزان است.

 

رای شما به بهبود خدمات ما کمک میکند :
تا احقاق حق کامل در کنار شما ایستاده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *