عمومی

شرایط انواع وکالت‌ تام الاختیار

اگر می‌خواهید معامله‌ای را با وکالت‌ تام الاختیار انجام دهید، پیشنهاد ما این است که ابتدا این مقاله را مطالعه کنید. در این مقاله انواع وکالت‌ تام الاختیار مانند وکالت…
وکالت‌ تام الاختیار

سامانه ثنا چیست؟

سامانه ثنا در سال 95 به دستور قوه قضائیه با هدف عدالت الکترونیکی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شد. برطبق قانون قوه قضائیه موظف است…
سامانه ثنا
فهرست