ارث

روش‌ های قانونی برای اثبات نسب

آیا با روش‌های قانونی برای اثبات نسب آشنا هستید؟ در این مقاله سعی شده است به صورت مختصر، اما مفید با این موضوع بیشتر آشنا شوید. می‌توان گفت نسب، یک…
اثبات نسب

ترکه چیست و تقسیم ترکه چه مراحلی دارد؟

ترکه در واقع دارایی ناخالص به جا مانده از شخص متوفی است که شامل دیون و طلب‌های او نیز می‌شود. بر طبق قانون، برای تقسیم ارث میان ورثه، در ابتدا…
تقسیم ترکه

مالیات بر ارث سپرده بانکی

پس از اینکه شخصی فوت کرد، شناسنامه وی ابطال و حساب‌های شخصی او مسدود می‌شود. در پی این امر، ورثه تا زمان انحصار وراثت نمی‌توانند از حساب بانکی متوفی پولی…
مالیات بر ارث سپرده بانکی

سهم پدر و مادر از دیه فرزند

طبقات ارث و نحوه تقسیم ارث قبلا در مطلبی مستقل تقدیم شما خوانندگان محترم شده است. زن و شوهر جزء اولیای دم محصوب نمیشوند اما از دیه ارث می برند…
سهم پدر و مادر از دیه فرزند
فهرست