ارث

ترکه چیست و تقسیم ترکه چه مراحلی دارد؟

ترکه در واقع دارایی ناخالص به جا مانده از شخص متوفی است که شامل دیون و طلب‌های او نیز می‌شود. بر طبق قانون، برای تقسیم ارث میان ورثه، در ابتدا…
تقسیم ترکه

مالیات بر ارث سپرده بانکی

پس از اینکه شخصی فوت کرد، شناسنامه وی ابطال و حساب‌های شخصی او مسدود می‌شود. در پی این امر، ورثه تا زمان انحصار وراثت نمی‌توانند از حساب بانکی متوفی پولی…
مالیات بر ارث سپرده بانکی

سهم پدر و مادر از دیه فرزند

طبقات ارث و نحوه تقسیم ارث قبلا در مطلبی مستقل تقدیم شما خوانندگان محترم شده است. زن و شوهر جزء اولیای دم محصوب نمیشوند اما از دیه ارث می برند…
سهم پدر و مادر از دیه فرزند

ارث بردن جنین از اموال متوفی

براساس قانون برای جنین هم میزان مشخصی ارث به هنگام انحصار وراثت درنظر گرفته شده است و تحت شرایطی خاص از متوفی ارث می‌برد. در واقع همان‌طور که افراد زنده و…
ارث بردن جنین از اموال متوفی
فهرست