ارث

ارث بردن جنین از اموال متوفی

براساس قانون برای جنین هم میزان مشخصی ارث به هنگام انحصار وراثت درنظر گرفته شده است و تحت شرایطی خاص از متوفی ارث می‌برد. در واقع همان‌طور که افراد زنده و…
ارث بردن جنین از اموال متوفی

محروم کردن وراث از ارث

در این مقاله می‌خواهیم بدانیم آیا وراث را می‌توان از ارث محروم کرد یا خیر؟ علاوه‌بر این شما با خواندن این مقاله به چگونگی انحصار وراثت در زمان حیات والدین،…
محروم کردن وراث از ارث

ترکه چیست و تقسیم ترکه چه مراحلی دارد؟

ترکه در واقع دارایی ناخالص به جا مانده از شخص متوفی است که شامل دیون و طلب‌های او نیز می‌شود. بر طبق قانون، برای تقسیم ارث میان ورثه، در ابتدا…
تقسیم ترکه
فهرست