ارث

سهم پدر و مادر از دیه فرزند

طبقات ارث و نحوه تقسیم ارث قبلا در مطلبی مستقل تقدیم شما خوانندگان محترم شده است. زن و شوهر جزء اولیای دم محصوب نمیشوند اما از دیه ارث می برند…
سهم پدر و مادر از دیه فرزند

حدود مسئولیت وراث در بدهی متوفی

از ما بسیار پرسیده می شود که مثلا پدر بدهکار بوده و فوت کرده است,  تکلیف ما ورثه با بدهی متوفی چیست ؟ و سوال دیگر اینکه طلبکار مدعی اسناد…
بدهی متوفی

ارث بردن جنین از اموال متوفی

براساس قانون برای جنین هم میزان مشخصی ارث به هنگام انحصار وراثت درنظر گرفته شده است و تحت شرایطی خاص از متوفی ارث می‌برد. در واقع همان‌طور که افراد زنده و…
ارث بردن جنین از اموال متوفی
فهرست