آنچه از وصیت قانونی و نحوه نوشتن وصیت نامه باید بدانیم

آنچه از وصیت قانونی و نحوه نوشتن وصیت نامه باید بدانیم

آنچه در این مطلب ارائه می گردد به وصیت و انواع آن و دانستنی های مهم وصیت نامه از لحاظ قانونی پرداخته می شود. بنابراین اگر سوالی برای جنبه شرعی مد نظر دارید به توضیح المسائل فقها مراجعه نمایید.

برای دادگاه ها ملاک مقررات وصیت در قانون مدنی و در قانون امور حسبی است.

هرکس که در کمال عقل است و محجور نیست می تواند نسبت اموال یا هر موضوع دیگری بر طبق ضوابط قانون و شرعی برای بعد از فوت خود وصیت کند. با توجه به اینکه ممکن است کسی وصیت نامه های متعددی داشته باشد آخرین وصیت نامه متوفی که تاریخ موخر دارد، معتبر و ملاک عمل است.

نکته: بعد از فوت متوفی اول بایستی دیون او تصفیه شود و سپس اگر وصیت تملیکی در میان باشد به میزان حداکثر  از کل ترکه خارج شود و سپس تقسیم ارث صورت گیرد.

توصیه می شود اگر قصد نوشتن وصیت نامه معتبر و قانونی و قابل اجرا دارید حتما برای نحوه نوشتن وصیت نامه با وکیل دادگستری مجرب مشاوره حقوقی کنید.

وصیت

 • کتبی
 • شفاهی

انواع وصیت نامه کتبی

 • سری
 • رسمی
 • خودنوشت

انواع موضوع وصیت

 • تملیکی
 • عهدی
 • وصیت نامه بایستی کتبی باشد و در موارد خاص که قانون امور حسبی در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۹ پیش بینی کرده است، وصیت می تواند شفاهی باشد که محدود به موارد اضطرار مثل جنگ یا خطر مرگ فوری و نظامیان مشغول به کار می باشد که در حضور ۲ شاهد وصیت شفاهی می کنند.
 • وصیت نامه رسمی آن است که شخص وصیت کننده یا وکیل رسمی او با داشتن اختیارات مصرح به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند وصیت نامه تنظیم کند. بدیهی است که وصیت نامه رسمی دارای اعتبار کامل است و فقط وراث می توانند ادعای جعل نسبت به آن کنند.
 • وصیت نامه سری آن است که به امضاء وصیت کننده برسد خواه به خط او باشد یا نباشد. این وصیت نامه امضاء شده باید در اداره ثبت محل اقامت وصیت کننده امانت گذاشته شود. وصیت نامه سری شخص بی سواد بر طبق قانون بلا اثر است.
 • وصیت نامه خود نوشت همانگونه که از اسم آن پیداست به خط وصیت کننده و به امضا اوست و باید دارای تاریخ باشد.

نکته مهم: قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ می باشد و مقررات مذکور مربوط به این قانون است. اما در نظریه فقهای شورای نگهبان مورخ ۴/۸/۱۳۶۷ اولا اعتبار وصیت نامه عادی مدت ندارد. ثانیا اگر هم وصیت نامه به خط وصیت کننده نباشد لکن حجت شرعی (دلیل) بر مفاد آن باشد و انتساب آن به وصیت کننده باشد، دارای اعتبار است.

 

بیشتر بخوانید: بهترین وکیل طلاق در تهران کیست؟

 

در این خصوص دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی به طرفیت سایر وراث تقدیم دادگاه عمومی می شود.

نکته مهم: محروم کردن یکی از وراث از ارث در وصیت نامه توسط وصیت کننده فاقد اعتبار است.

نکته: وصیت کننده در طول حیات امکان تغییر در وصیت را – به هرگونه که نوشته باشد- دارد.

نکته: در ادبیات حقوقی و فقهی به وصیت کننده “موصی” به مورد وصیت”موصی به” و به کسی که وصیت به نفع اوست “موصی له” گفته می شود. فقط در دو مورد آخر تلفظ صحیح آن است که “ی” الف خوانده می شود. (مثل موسی)

نکته: اعتبار وصیت نامه دست نویس(خود نوشت) بایستی در صورت مخالفت یکی از وراث در دادگاه تنفیذ شود.

 • وصیت عهدی: موضوع وصیت می تواند عهدی باشد، به این معنی که وصیت کننده (موصی) یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.
 • وصیت تملیکی: موضوع وصیت می تواند این باشد که وصیت کننده عین یا منفعت مالی از اموال خود را برای بعد از فوتش به طور مجانی به دیگری انتقال دهد.

نکته: موصی له (کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده) می تواند شخص دیگری به غیر از ورثه باشد.

نکته مهم: وصیت کننده (موصی) فقط حق دارد نسبت به  اموال خود وصیت تملیکی کند و نسبت به مازاد آن نیاز به رضایت سایر وراث است.

وصیت نامه

نمونه رای برای وصیت

اخراج ثلث ماترک قبل از تحریر ترکه

داد نامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۰۱ مورخ: ۲۷/۶/۱۳۹۷

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند.

امورحسبی- وصیت- اخراج ثلث- تحریر ترکه

رای دادگاه

در مورد دادخواست آقای (الف.ب.) با وکالت(س.م.) به طرفیت آقایان و خانم ها(ف.) و (ف.) و (الف) و (ل.) و (م.) و (ع.ب.) با نام خانوادگی (ب.الف.) و خانم (ر.ن.) به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم (غ.ب. الف.) به شرح دادخواست با این توضیح که اخراج ثلث در راستای اجرای وصیت نامه رسمی به شماره ۵۴۱۶۷-۱۲/۲/۶۷ می باشد با توجه به موضوع خواسته و لایحه تقدیمی از سوی خانم(ف.ب.) مضبوط به شماره ۷۵۶-۱۳/۴/۹۰ و با توجه به این که از وکیل محترم خواسته شد که نسبت به ارایهء صورت جلسه تحریر ترکه اقدام نمایند تا اقدام مقتضی نسبت به خواسته میسر گردد ولی اعلام نموده که تحریر ترکه ندارند و درخواست کارشناس نموده اند نظر به اینکه قالب قانونی در جهت شناسای ماترک متوفی و دیون احتمالی وی همان تحریر، ترکه می باشد و بدون اعلام دارایی متوفی اعم از منقول و غیر منقول و احتمالا نقود و بدهکاری احتمالی متوفی(تعیین) کارشناس میسر نمی باشد تا ثلث و اخراج ثلث قابل محاسبه و عملیاتی گردد بر این اساس با توجه به پیش بینی تحریر ترکه در تقسیم ماترک و نیز اخراج ثلث و عدم انجام آن دادخواست تقدیمی با این تفصیل غیر منظبق با مقررات امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی به نظر رسیده مستندا به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد قرار مذکور پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.

رییس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسوی

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای (ال.ب.) به طرفیت (ف.) و (ف.ب.) و (الف.) و (الف.و) و (ل.) و (م.) و (ع.)، نام خانوادگی همگی (ب.الف.) و (ر.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۷۲۴-۷/۹/۹۰ صادر از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدید نظرخواه به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم(غ.ب.الف.) موجه و وارد می باشد. زیرا به موجب مقررات قانونی امور حسبی اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی بر تحریر ماترک نمی باشد و استدلال مرجع بدوی مبنی بر قابل استماع نبودن دعوی مذکور به لحاظ عدم تحریر ماترک فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض نمودهخ و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.

رییس شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشاردادگاه

فارسیجانی- صوفی

رای شما به بهبود خدمات ما کمک میکند :
تا احقاق حق کامل در کنار شما ایستاده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *