فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه و رضایت

فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه و رضایت

۱- فروش سهم الارث به غیر

با فوت متوفی وراث قائم مقام قانونی او در ماترک می شوند. پس از تصفیه دیون متوفی، هرکدام از ورثه می تواند حتی بدون رضایت سایر ورثه، مقدار سهم الارث خود را به هر شخصی که بخواهد و لو به غیر از وراث واگذار کند و در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و سایر وراث هم نمی توانند از آن جلوگیری کنند. فقط در یک مورد که اگر ورثه دو نفر باشند و یکی از ورثه سهم الارث مال غیر منقول را به شخص دیگری بفروشد، ورثه دیگر می تواند از حق شفعه استفاده کند و با پرداختن ثمن معامله به خریدار کل ملک را متصرف شود.

این استثنا فقط برای مال غیر منقول و بودن دو ورثه است نه بیشتر .

۲- اجاره ملک موروثی بدون اجازه سایر ورثه

این عمل نیز کلاهبرداری محسوب می شود انتقال منافع(اجاره) هم بدون رضایت مالکیت مشاعی جرم محسوب می شود مضافاً بر اینکه ذی نفع می تواند ابطال عقد اجاره منعقد شده را از دادگاه تقاضا کند.

نکته: در خرید یا اجاره املاک موروثی بسیار دقت کنید که اولاً همه وراث بر طبق گواهی انحصار وراثت امضاء کرده باشند و ثانیاً اگر بعضی از آنها حضور ندارند وکیل ایشان که وکالتنامه محضری دارای حدود اختیارات کامل است، به جای او امضا کند.

۳- فروش ارثیه سایر وراث بدون رضایت ایشان

قطعا کلاهبرداری محسوب می شود و مشمول قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و در حکم کلاهبرداری است. که حداقل یکسال حبس به انضمام پرداخت جریمه معادل قیمت مال فروخته شده دارد از لحاظ حقوقی نیز معامله مال غیر اثری در تملیک ندارد و شخص ذی نفع می تواند درخواست ابطال انتقال بدون رضایت خود را کند.

توجه داشته باشید که خریدار هم با علم به اینکه مال غیر را خریداری می کند، کلاهبردار محسوب می شود.

 

نمونه رای فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث

 

فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه سایر وراث، مصداق بزه انتقال مال غیر است، این انتقال باطل بوده و رد مال ندارد.

انتقال مال غیر- سهم الارث- رد مال- معامله فضولی

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۲۹ مورخ: ۲۵/۰۸/۱۳۹۲

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای س، فرزند ب، ۸۲ ساله، اهل شهریار و ساکن تهران و آزاد به قید کفالت با وکالت آقای م، کار آموز وکالت دادگستری مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به سهم شاکی آقای س، از یک قطعه زمین به متراژ ۱۶۰۰ متر مربع از سهم الارث مادری ایشان(به میزان یک دهم از زمین مذکور معادل سهم شاکی از سهم پدر ایشان از زمین موصوف به عنوان ارثیه همسرش داشته است)، دادگاه از توجه به محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی، ملاحظه اسناد و مدارک مربوط به مالکیت زمین مذکور و اظهار و اقرار متهم به این امر که زمین مذکور به شاکی نیز تعلق داشته است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته، لذا با توجه به فروش زمین مذکور به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و لحاظ سهم شاکی از آن زمین به میزان یک دهم آن حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل مال برده شده صادر و اعلام می گردد و راجع به رد مال نیز با توجه به این که اساسا معامله انجام شده نسبت به سهم شاکی از زمین مورد اختلاف معامله باطل و بالاتر بوده و بیع خاصه بوده که اثری در تملک ندارد و بنابراین اساسا مالی از شاکی برده نشده است که دادگاه حکم به رد آن صادر کند، لذا در این قسمت دادگاه خود را مواجه با تکلیفی نمی داند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی و جزایی شهرستان رباط کریم- فرهمندفر

 

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق چه کمکی می کند؟

 

رای دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی آقای ر، به وکالت از س، از دادنامه ۷۰۰۴۴۶ مورخه ۲۸/۳/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتوایت پرونده و لایحه اعتراضیه تجدید نظر خواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن با توجه به این که کل زمین به مبلغ پانزده میلیون تومان فروخته شده و سهم شاکی یک دهم از ملک بوده که ارزش آن یک و نیم میلیون تومان از ثمن است، لذا با اصلاح جزای نقدی به مبلغ یک و نیم میلیون تومان نهایتا ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رییس شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه تولیت- پورعرب

رای شما به بهبود خدمات ما کمک میکند :
تا احقاق حق کامل در کنار شما ایستاده ایم

یک پاسخ به “فروش سهم الارث سایر ورثه بدون اجازه و رضایت”

  1. حمیدرضاخلیلی گفت:

    سلام روزخوش بنده خانه پدریم توسط خواهرفقیدم آتش زده شدبعداز۵۰روزپدرم ازدنیارفت بندهتقریبا۸۰یابیشتردرصدهزینه های کفن ودفن وداخلی خانه حاصل انفجاربودازوامی که گرفته بودم پرداخت کردم حالابعدازگذشت چهارسال بنده تحت ظلم خانواده وحتی مادرم قرارگرفتم سهم الارثم هم درجریانش نیستم ولی علنی گفتندمیخواستی خرج نکنی چطورمیتونم بااین تورمی که شده وفقط شهودی مثل همسایه وفامیل که درجریان بودندقابل استنادهست به حق وحقوقم برسم آیامیرسم یانتیجه ایی نخواهدداشت ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *