تماس بگیرید
0912-1893808 قبول وکالت و مشاوره برای تهران و کرج

شرایط و مراحل طلاق از طرف زن (زوجه)

شرایط و مراحل طلاق از طرف زن (زوجه)

قبل از شروع به تقدیم توضیحات شایان ذکر است که طلاق توافقی و طلاق با وکالت در طلاق(حق طلاق) از موضوع این بحث خارج است زیرا آنها درخواست طلاق از طرف زن (زوجه) محسوب نمی شود در طلاق توافقی رضایت شوهر وجود دارد و در وکالت طلاق ، زوج وکالت برای طلاق داده است و در قالب طلاق توافقی رای صادر می شود.

مراحل طلاق از طرف زن به دلیل تحقق یکی از شروط ضمن عقد

اگر شروط چاپی عقدنامه را ملاحظه بفرمایید، ۱۲ مورد به عنوان پیش فرض گنجانده شده است که در صورت امضای زوج(شوهر)، در آینده و بعد از عقد، زوجه می تواند به استناد هرکدام از آنها و البته اثبات از طریق دادگاه، تقاضای گواهی عدم امکان سازش(طلاق)کند.

شروط دوازده گانه ضمن عقد به شرح ذیل است:

۱- زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور طلاق كند، در صورت خودداري شوهر از دادن خرجي زن و انجام ساير حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومين شرط ذكر شده در عقدنامه كه به زن اجازه طلاق مي‌دهد، بدرفتاري زوج است به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل كند.

۳- سومين شرطي كه با وجود آن زن اختيار طلاق دارد، بيماري خطرناك غير قابل درمان مرد است در حدي كه سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم ديوانه بودن مرد است در زماني كه امكان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمين شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به كاري است كه به حيثيت و آبروي زن و مصالح خانوادگي او لطمه بزند در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

۶- محكوميت شوهر به مجازات ۵ سال حبس يا بيشتر، يا به جزاي نقدي كه بر اثر ناتواني از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به ۵ سال بازداشت يا بيشتر شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد نيز يكي ديگر از شروط ضمن عقد نكاح است كه به زن امكان مطلقه شدن را مي‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار كند مانند اعتيادي كه منجر به بيكاري مرد، فروش اثاثيه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمي و روحي زن و فرزند شود.

۸- هشتمين شرطي است كه به استناد آن زن حق طلاق مي‌يابد. چنانچه زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند يا اينكه ۶ ماه متوالي بدون عذر موجه غيبت كند، زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت كند.

۹- از جمله مواردي كه دادگاه تقاضاي زن را براي طلاق مي‌پذيرد و در عقدنامه نيز ذكر شده، محكوميت قطعي زوج بر اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير است كه مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي زن باشد تشخيص اين امر نيز با توجه به وضع و موقيعت زن و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

۱۰- دهمين شرط از شروط دوازده گانه عقد نكاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگي مشترك به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمي ديگر است كه در اين صورت زن مي‌تواند تقاضاي طلاق كند.

۱۱- همچنين چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود نيز دادگاه حكم طلاق را صادر مي‌كند.

۱۲- آخرين شرطي كه زوج در عقدنامه آن را امضا مي كند و اختيار طلاق را به همسرش مي‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است كه در صورت وقوع اين مورد، زن حق طلاق را از مرد مي‌گيرد و یکی از شرایط طلاق از طرف زن را بدست می آورد.

نکته: توجه داشته باشید که امضاء موارد مذکور توسط شوهر اجباری نیست.طلاق از طرف زن - مراحل طلاق از طرف زن

نکته: امضاء موارد مذکور توسط زوج به منزله حق طلاق مطلق نمی باشد بلکه می بایستی از طریق دادگاه به هرکدام از آن ها را که زوجه مدعی است، اثبات نمایید و شوهر حق دفاع و اعتراض دارد.

نکته مهم در خصوص شروط ضمن عقد این است که اگر زوجه یا وکیل او یکی از شروط را -ولو با مخالفت شوهر- در محضر دادگاه اثبات نماید بر طبق شرط ضمن عقد صفحه ۸ و ۹ عقدنامه ها زوجه وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل می شود و بدین ترتیب او می تواند ابتکار عمل را در دست بگیرد و مقدار مابذل ( آنچه از مهریه بذل می شود) را به وکالت از شوهر خود تعیین و قبول کند. می دانیم که این عبارات برای کسانی که تحصیلات حقوقی ندارند دشوار است سعی می کنیم برای عزیزان با مثال کمی موضوع را ساده کنیم:

در بند اول عقدنامه آمده است که ((استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الرام او به پرداخت نفقه …))

خوب در مثال ما زوجه دادخواست مطالبه نفقه به مدت ۸ ماه به شورای حل اختلاف محل سکونت خود تقدیم می کند و پس از دادرسی رای محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر  و اجرائیه نیز در این خصوص صادر می شود ولی زوج نفقه معوقه را پرداخت نمی کند.

در ادامه زوجه یا وکیل او دادخواست طلاق از طرف زن به دلیل نپرداختن نفقه و تحقق بند اول عقدنامه به استناد رای شورای حل اختلاف تقدیم دادگاه خانواده می کند.
دادگاه پس از تشکیل جلسه و احراز تحقق شرط ضمن عقد(بند ۱) از زوجه یا وکیل او می پرسد که چه مقدار از مهریه را در مقابل طلاق خلع بذل می کنید؟ توضیح داده شد که بر طبق صفحه ۸ و ۹ عقدنامه با تحقق یکی از شروط ،زن وکیل مرد در طلاق و قبول بذل از طرف او می شود. مهریه زوجه ۳۵۰ سکه تمام بهار آزادی است و وکیل زوجه در جواب قاضی دادگاه اعلام می کند که موکل از کل مهریه ۱۱۰ سکه را بر ذمه زوج باقی می گذارد و تعداد ۲۴۰ عدد را بذل می کند و به وکالت از زوج قبول بذل می کند

همانطور که ملاحظه می کنید پرونده طلاق از طرف زن بسیار ظریف و فنی است توصیه اکید ما گروه وکلای هوداد این است که حتما پرونده خود را از ابتدا به وکیل پایه یک متخصص طلاق بسپارید.

شرط ضمن عقد صفحه ۸ و ۹ عقدنامه:

ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند

مراحل طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج

عسر و حرج زوجه چیست؟ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی ۲۹/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کرده: (( عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد…))

پس اگر زوجه یا وکیل او بتواند به دادگاه ثابت نماید تحمل زندگی مشترک برای او با مشقت همراه است و غیر قابل تحمل است می تواند تقاضای طلاق کند و دادخواست طلاق از طرف زن به دلیل عسر و حرج تقدیم دادگاه نماید.

نکته مهم این است موارد عسر و حرج برای هر زن با توجه شرایط و شخصیت او و تشخیص دادگاه متفاوت است قاضی رسیدگی کننده به پرونده، در هر پرونده طلاق به استناد عسر و حرج به صورت موردی احراز عسر و حرج زوجه متقاضی طلاق می کند. و اگر زوجه را در عسر و حرج تشخیص بدهد به استناد ماده ۱۱۳۰، زن مدتی شوهر را اجبار به طلاق می کند.طلاق از طرف زن - مراحل طلاق از طرف زن

چند نمونه از عسر و حرج در ماده ۱۱۳۰ مذکور ذکر شده است که فقط به عنوان مثال است و همانطور که گفته شد دایره عسر و حرج می تواند خیلی گسترده و متنوع باشد :

 • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
 •  اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
 • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
 • ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه‌ قابل تحمل نباشد.
 • ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

تفاوت “طلاق با تحقق شرط ضمن عقد” با” طلاق با احراز عسر و حرج”

 • در مورد طلاق با اثبات شرط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه از زوج در طلاق، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند که ۳ ماهه اعتبار دارد ولی در مورد پرونده طلاق با اثبات عسر و حرج، دادگاه حکم طلاق صادر میکند که مدت اعتبار آن حسب ماده ۳۳ قانون حمایت از خانواده ۶ ماه است
 • در مورد طلاق از طرف زن با اثبات شروط ضمن عقد نکاح، پس از اثبات در دادگاه تعیین مقدار مابذل در طلاق خلع با زوجه است و دادگاه نمی تواند دخالتی در آن داشته باشد اما در طلاق با عسر و حرج زوجه اگرچه که در آنجا هم زوجه میزان مابذل را به دادگاه اعلام می کند ولی چون قبول بذل از سوی مرد مستنکف، با دادگاه است ممکن است قاضی رسیدگی کننده با بخشش مهریه بیشتری حاضر به صدور حکم طلاق باشد.
رای شما به بهبود خدمات ما کمک میکند :
تا احقاق حق کامل در کنار شما ایستاده ایم

7 پاسخ به “شرایط و مراحل طلاق از طرف زن (زوجه)”

 1. فاطمه گفت:

  باسلام ، بعنوان یه همکار مطلب رو خوندم و دو سه نکته رو نمیدونستم، که در این نوشتار آموختم، با تشکر فراوان با مطالبتون

 2. ثمین گفت:

  برای شروع مراحل درخواست طلاق از طرف زن چه باید کرد؟ من به منزل پدرم در مشهد آمدم ولی شوهرم تهران هست

  • گروه وکلای هوداد گفت:

   درود بر شما.
   اگر تصمیم قطعی برای طلاق دارید و از طرفی همسرتان راضی به طلاق توافقی نیست توصیه می کنیم چه قصد داشتن وکیل برای طی مراحل دادخواست طلاق از طرف زن دارید یا خیر، حتما با وکیل متخصص در خصوص ادله خود و درصد موفقیت مشورت کنید. اگر پرونده خود را به وکیل بسپارید، انجام همه مراحل طلاق با او خواهد بود در غیر این صورت شما هم از دادگاه خانواده مشهد و هم دادگاه خانواده تهران می توانید دادخواست طلاق بدهید. در ابتدا باید با مدارک شناسایی و عقدنامه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

 3. ثمین گفت:

  شرایط طلاق و پذیرش دادخواست طلاق زن در تهران بهتر است یا مشهد؟

  • گروه وکلای هوداد گفت:

   شرایط دادخواست طلاق در تمام شهرهای ایران با توجه به یکسان بودن قانون یکسان است اما رویه دادگاه ها کمی متفاوت است. در خصوص رویه طلاق در دادگاه خانواده مشهد بهتر است با وکلای شهر خود مشورت نمایید.

 4. سارا گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید

  ایا من وقتی تقاضای مهریه کردم بعد از دریافت مهر میتوانم تقاضای طلاق دهم ؟

  • گروه وکلای هوداد گفت:

   سلام
   مانعی ندارد ولی توجه داشته باشید در این صورت بایستی دلیل کاملا موجه به دادگاه ارائه دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *