تماس بگیرید
0912-1893808 قبول وکالت و مشاوره برای تهران و کرج

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟

تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟

یکی از سوالات متداول نحوه تقسیم ارث زن است در این مطلب فروض مختلف تقسیم ارث همسر (منظور زوجه) توضیح داده می شود.

تقسیم ارث زن با فرزند:

اگر مردی فوت کند که فرزند داشته باشد و لو اینکه این فرزند از همسر دیگر باشد سهم الارث زن یک هشتم از کل ترکه (ماترک) پس از تصفیه دیون (پرداخت بدهی ها) می باشد

سوال شده است که اگر مرد فوت شده دو زن داشته باشد وضعیت چگونه است؟

میزان ارث زوجات همان است که گفته شد به این صورت که چه یک زن باشد یا چند زن سهم الارث زوجات همان یک هشتم ماترک می باشد که به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود و اینگونه نیست که هر زن ماترک ارث ببرد.

تقسیم ارث زن بدون فرزند:

این هم منظور ارث زن بدون فرزند برای شوهر است که مهم ارث زوجه در این صورت یک چهارم ماترک است و اگر چند زن باشند یعنی متوفی چند همسر داشته باشد یک چهارم ماترک بین ایشان به تساوی تقسیم می شود.

زوجه(زن) از چه اموالی ارث می برد؟

از کلیه اموال منقول و از قیمت عرصه و اعیان اموال غیر منقول شوهر ارث می برد. به عبارت دیگر اگر خانه، زمینی و مغازه باشد زوجه از قیمت آنها ارث می برد .

قانون قدیم این بوده که زوجه فقط از قیمت اعیان (ساختمان بنا) ارث می برد و نه عرصه(زمین) اما با توجه به تغییر قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ در حال حاضر زوجه از قیمت عرصه و اعیان هر دو ارث می برد.

بر طبق تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹ ماده ۹۴۶ قانون مدنی در مورد کسانی که قبل از سال۱۳۸۷ هم فوت کرده اند ولی ارث آنها تقسیم نشده است این قانون لازم الاجرا است. اما اگر ارث تقسیم شده باشد دیگر این امکان وجود ندارد.

ارث زن بدون وراث دیگر برای شوهر:

مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی اگر زوج متوفی هیچ وارثی به غیر از زن نداشته باشد سهم ارث زن همان یک چهارم ماترک است و بقیه اموال در حکم اموال بلا وارث است برعکس آن اگر زن فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهر نداشته باشد، شوهر تمام ارث را مالک می شود.

تقسیم ارث زن

تقسیم ارث زن در صورت طلاق:

زن مطلقه از شوهر سابق ارث نمی برد مگر اینکه طلاق رجعی(به درخواست زوج) بوده باشد و زن در مدت ۳ ماه عده باشد که شوهر فوت کند.

اگر مردی در حال مریضی زن را طلاق دهد و در ظرف یکسال به همان مرض فوت کند و زن هنوز شوهر نکرده باشد، حتی اگر طلاق بائن باشد. زن از مرد متوفی ارث می برد(ماد ه ۹۴۴ قانون مدنی)

مقرره ماده ۹۴۵ قانون مدنی هم جالب است:

اگر مردی درحال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث  نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.

تقسیم ارث زن در نکاح موقت:

زوجه در نکاح موقت(صیغه) از شوهر ارث نمی برد و همچنین شوهر هم از او ارث نمی برد حتی اگر بچه داشته باشند یا به اصطلاح صیغه ۹۹ ساله باشد.

آیا زن خیانتکار از شوهر ارث می برد؟

بله. رابطه نامشروع ارتباطی به ارث و مهریه ندارد.

آیا زنی که شوهر خود را کشته باشد ار اموال او ارث می برد؟

خیر. قتل از موانع ارث است.

رای شما به بهبود خدمات ما کمک میکند :
تا احقاق حق کامل در کنار شما ایستاده ایم

2 پاسخ به “تقسیم ارث زوجه به چه صورت است؟”

  1. فرانه معظمی گفت:

    سلام درسال ۷۹مردی که یکی ازوراث پدرش بود،همراه تنهافرزندش درتصادف کشته شده ،وراث حین الفوت وی مادروهمسرش بودند وهمسرش درسال ۷۹،ابتدایک چهارم ازدیه بعنوان ارث گرفت وسپس دیه مادرمتوفی رابرای دریافت مهریه اش،توقیف کردوزمان تخلیه محل سکونت مشترک نیز،کل وسایل زندگی که شوهرش تهیه کرده بودونقدینگی شوهرش راباخودبردوهیچیک ازوسایل ویاپول نقدودیه راکه متعلق به مادرهمسرش بود،به وی ندادودرموردگرفتن سهم الارث ملک مشاعی همسرش نیرراضی به سازش باوراث دیگرنشد،تااینکه پس ازقانون جدیدارث،ملک مشاعی بفروش رسید وحالاایشان ادعای ارث ازعرصه راهم دارد..درضمن ۳نفرازوراث ازسال ۸۲ تا۸۷ سهم الارثشان رابه یکی دیگرازوراث فروختندومادرهمسرنیزسهم الارث خودش ازملک مذکوررابه ۲نفرازدخترانش صلح عمری کرد،بااین نقل وانتقالات که صورت گرفته آیاهنوزهم زوجه ازعرصه همسرش ارث میبرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *