شرایط ارث بردن نوه از مادر بزرگ و یا پدر بزرگ

شرایط ارث بردن نوه از مادر بزرگ و یا پدر بزرگ

در مورد شرایط ارث بردن نوه از پدربزرگ و مادربزرگ (ارث نوه از پدربزرگ و مادربزرگ) خواه پدری یا مادری در انحصار وراثت، یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که باید فرزندی از متوفی باقی نمانده باشد. از ما سوال‌های متفاوتی پرسیده می‌شود از جمله اینکه:

چرا نوه از پدر بزرگ ارث می برد؟ ارث بردن نوه در صورت فوت مادر چگونه است؟ آیا نوه دختری ارث می‌برد؟ نحوه تقسیم کردن ارث بین نوه‌ها چگونه است؟ این‌ها تنها بخشی از سوال‌های شما در زمینه ارثیه است که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم.

معنی واژه ارث

ابتدا باید عنوان کنیم ارث ازجمله مباحث و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه، ناخواه با آن روبرو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری انتقال می‌یابد. از این جهت ارث در لغت به معنای مالی است که که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان صورت می‌گیرد.

قانون ارث پدربزرگ به نوه به این صورت است که سهم ورثه از ماترک افرادی که با متوفی قرابت نسبی (مانند فرزند) یا قرابت سببی (مانند زوج یا زوجه) دارند، با توجه به درجه نزدیکی، در طبقات مختلفی قرار می‌گیرند که نسبت به طبقه و جایگاهشان، میزان سهم‌الارث هریک متفاوت خواهد بود.

 

چرا نوه از پدربزرگ ارث میبرد

 

چرا نوه از پدربزرگ ارث می‌برد؟

خوب است بدانیم طبق قانون ارث، افرادی که به موجب نسب (پیوند خونی) ارث می‌برند، سه طبقه هستند:

طبقه اول؛ پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه‌ها).

طبقه دوم؛ اجداد، برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.

طبقه سوم؛ عمه‌ها، عموها‌، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان.

باید توجه کنید وراث طبقه سوم در صورتی ارث می‌برند که در طبقات اول و دوم وارثی وجود نداشته باشد. اما در صورتی که هریک از وراث طبقه سوم اگر تنها وارث باشند، تمام ارث به آنها تعلق خواهد گرفت.

آیا به نوه ارث می‌رسد؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید یادآوری کنیم که تا فرزندی برای میت وجود داشته باشد (پسر یا دختر) ارث به نوادگان نمی‌رسد؛ در صورتی به نوادگان سهم‌الارث می‌رسد که تمام فرزندان میت، (میت در اینجا پدربزرگ یا مادربزرگ است) قبل از میت، وفات کرده باشند. اگر این قاعده کلی را فرا بگیریم تمام این سوال های شما ازجمله دلیل ارث نبردن نوه پاسخ داده می شود. توجه داشته باشید تا وقتی که فرزند باشد، نوبت به نوه پسری و نوه دختری نمی‌رسد. به این مثال عنایت بفرمایید: شخصی فوت کرده که ۴ فرزند داشته است ۲ فرزند او قبل از فوت پدر فوت شده اند و در زمان فوت فقط ۲ فرزند او زنده است، ارث متعلق به فرزندان موجود است و فرزندان پسر و دختر فوت شده قبل از پدربزرگ ارثی نمی برند.

مثال دیگر زن و شوهری صاحب ۳ فرزند می‌باشند ۱ دختر و ۲ پسر، در سال ۱۳۸۰ یکی از پسران فوت می‌کند در حالی که ازدواج کرده بوده و یک فرزند پسر داشته است، در سال ۱۳۹۷ پدر فوت می‌کند در حالی که همسر داشته ۱ فرزند دختر، یک فرزند پسر و ۱ نوه از فرزند پسر فوت شده، ارث به چه کسانی تعلق می گیرد؟

خوب مطمئن هستیم با دانستن قاعده کلی جواب را به راحتی گفته‌اید. همسر ماترک، و مابقی ارث بین دختر و پسر متوفی به نسبت یک به دو تقسیم می‌شود و هیچگونه ارثی به نوه که پدرش قبل از پدربزرگ فوت کرده نمی‌رسد. آیا نوه دختری ارث می برد؟ اگر نوبت به ارث بردن نوه ها برسد یعنی فرزندی نباشد حتماً نوه دختری نیز ارث می‌برد.

 

آیا به نوه ارث میرسد

بیشتر بخوانید: هزینه طلاق توافقی چه مقدار است؟

آیا از مادربزرگ به نوه ارث می‌رسد؟

بله. طبق قاعده‌ایی که بیان کردیم اگر متوفی مادربزرگ هم باشد، درصورتی که هیچ‌کدام از فرزندانش در قید حیات نباشند؛ ارث مادربزرگ به نوه‌هایش می‌رسد.

آیا حقوق پدربزرگ به نوه ارث می‌رسد؟

طبق قانون مدیریت کشوری مصوب سال ۸۶، شرایط پرداخت حقوق به نوه بازنشستگان به این صورت است که باید پدر و مادر فرد فوت شده باشد و هیچ درآمدی و بیمه پردازی نداشته باشد؛ در چنین شرایطی افراد با داشتن رای دیوان عدالت می‌توانند از حقوق و مستمری پدربزرگ خود بهره‌مند شوند.

ارث بردن نوه در صورت فوت مادر چگونه است؟

نحوه تقسیم ارث بین نوه‌ها به این صورت است که نوه‌ها فقط به میزان سهم پدر یا مادر خود ارث می‌برند؛ یعنی اینکه اگر زنی فوت کند که فرزندانش قبل از او فوت کرده‌اند و یک دختر و پسر داشته و در حال حاضر نوه‌های دختری و پسری دارد، هر یک از نوه‌های دختری به میزان سهم‌الارث دختر متوفی و سهم هر یک از نوه‌های پسری به میزان سهم پسر متوفی است که نسبت پسر دو، و دختر یک، بین آنها تقسیم می‌شود.

حال شما خوانندگان محترم به سوال پاسخ دهید: زنی صاحب یک فرزند دختر و یک فرزند پسر است هرکدام از فرزندان او ازدواج کرده و صاحب یک فرزند دختر و پسر می‌شوند؛ به عبارت دیگر او ۲ فرزند و ۴ نوه دارد. فرزند پسر در سال ۱۳۹۶ فوت می‌کند، مادر در سال ۱۳۹۷ فوت می‌کند، همسر این زن هم در قید حیات است، ارث به چه کسانی و به چه میزان می‌رسد؟

آیا نوه دختری از پدربزرگ ارث می‌برد؟

اگر میت اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشد، سهم پسر میت را می‌برد. ولی نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را می‌برد. مثلاً اگر میت یک پسر از دختر خود و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‌کنند، یک قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند.

ارث بردن نوه از پدربزرگ در صورت فوت پدر

اگر تمام فرزندان میت قبل از او مرده باشند، فرزندان آن‌ها (نوه‌ها) از متوفی ارث می‌برند و ارث به نوه یتیم می‌رسد. اگر یک یا چند فرزند میت زنده باشد، نوه‌ها ارث نمی‌برند، هرچند پدر آن‌ها فوت شده باشد و آن‌ها حق ندارند ادعای سهم‌الارث پدر خود را در فرض حیات بکنند. نحوه ارث بردن به این صورت است که فرض می‌شود فرزندان میت زنده هستند و سهم هر یک از آن‌ها  را طبق قانون معین می‌شود و بینشان تقسیم خواهد شد. در حقیقت طبق نظر اسلام، تا طبقه بالاتر باشد، ارث به طبقه زیرین نمی‌رسد.

 

ارث نوه از پدربزرگ در صورت فوت پدر

 

قوانین تقسیم سهم‌الارث

همان‌طور که گفتیم بعد از اینکه فردی فوت می‌کند، رابطه وی با اموالش قطع می‌شود و به‌طور قهری و غیرارادی اموال و ماترک متوفی به ورثه تعلق می‌گیرد و به ارث می‌رسد. ورثه و کسانی که ارث می‌برند، به خویشاوندانی گفته می‌شود که از نزدیک‌ترین درجه و طبقه شروع می‌شوند و تا دورترین درجات خویشاوندی مثل عموها و عمه‌ها، دایی‌ها و خاله‌ها و فرزندان آن‌ها و فرزندان فرزندان آن‌ها پیش می‌رود.

نکته مهمی که باید دانست این است که وجود هر درجه از خویشاوندان، خویشاوندان بعد را از ارث محروم می‌کند و به تعبیر و اصطلاح حقوقی حاجب است. به‌طور مثال در صورت وجود فرزند برای متوفی، خواهرها و برادرهای وی ارث نمی‌برند و در صورت وجود پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ ارث نخواهند برد و همین‌طور الی آخر.

سهم‌الارث پسر از پدر

 • سهم‌الارث پسر از پدر به این‌گونه است که چنانچه پسر منحصر یا متععد باشد به همراه پدر یا مادر متوفی چون همگی در طبقه اول قرار دارند ارث می‌برند. به این صورت که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم ترکه خواهد بود و مابقی به قرابت به فرزند یا فرزندان پسر می‌رسد که به تساوی بین خودشان باید تقسیم شود.
 • چنانچه وراث متوفی در طبقه یک، فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول، وراث دیگری نداشته باشد؛ تمام ترکه به پسر یا پسران او می‌رسد. در صورتی متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد، سهم‌الارث پدر و مادر به دلیل وجود فرزندان، یک سوم ترکه خواهد بود و مابقی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم می‌شود. به این صورت که فرزندان پسر وی دو برابر فرزندان دخترش ارث می‌برند.

در این مقاله به صورت جامع درمورد ارث نوه از پدربزرگ و مادربزرگ و شرایط ارث‌بری صحبت کردیم. برای دریافت مشاوره بیشتر توسط وکیل متخصص اخذ ارثیه پدری و مادری  می‌توانید با گروه وکلای هوداد تماس حاصل فرمایید.

رای شما به بهبود خدمات ما کمک میکند :
تا احقاق حق کامل در کنار شما ایستاده ایم

55 پاسخ به “شرایط ارث بردن نوه از مادر بزرگ و یا پدر بزرگ”

 1. مینا گفت:

  اگر اشکال نداره پاسخ من را بدهید، مادر من دو سال پیش در اثر بیماری فوت کرده است و من نوه دختری هستم آیا نوه دختری ارث می برد؟

  • گروه وکلای هوداد گفت:

   سلام، ارث بردن نوه از پدربزرگ یا مادربزرگ در صورت فوت شدن مادر بستگی به این دارد که متوفی مثلا پدربزرگ فرزند دیگری بعد از فوت نداشته باشد آن زمان است که نوبت به نوه می رسد تفاوتی هم بین نوه دختری و پسری از حیث ارث بردن.

 2. سجاد گفت:

  با سلام و احترام
  خواستم بدونم وقتی پدر بزرگ فوت کرده باشه و ارث به پسرش برسدو پسرش دارای یک همسرویک دختر و یک پسرباشد.در صورتی که پدر خانواده فوت کرده باشد ارث رسیده از پدر بزرگ به چه طریقی بین همسر.دخترو پسر تقسیم می شود
  با تشکد

 3. رضا گفت:

  با سلام
  مادربزرگ من حدودا ۲سال قبل از مادرش و۴۰سال بعد از پدرش فوت کرده است ایا الان به دختر و پسران مادربزرگم ازمادر وپدرش ارثی می رسدو ایا ان مالی که به مادربزرگم میرسید به فرزندانش می رسد؟
  لطفا سریعا کمک بفرمایید.

  • گروه وکلای هوداد گفت:

   سلام
   یکی از مشکلات ما این است که کاربران محترم سوال را معما گونه و با ابهام طرح میکنند. آنچه ما متوجه شدیم اینکه زنی بعد از پدر و قبل از مادر فوت می کند بدیهی است که زن متوفی و فرزندان او سهمی از ارث مادربزرگ نخواهند داشت

 4. تارا گفت:

  سلام
  اگر پدر من بعد از فوت پدربزرگم ارثش را نخواهد
  آیا برادرم میتواند نسبت به گرفتن ارث اقدام کند؟

 5. شیما گفت:

  ببخشید اگر پدربزرگی فوت کرده باشد و تقسیم ارث هنوز بطور رسمی انجام نشده بلکه غیررسمی بین خود ورثه توافق شده باشد و مادربزرگ درقید حیات باشد و پس از چند سال از وفات پدربزرگ و زمان حیات مادربزرگی که چیزی از ارث بنامش نیست یکی از ورثه فوت کند هم به فرزندان وارث مرحوم شده ارثی از پدربزرگ خواهد رسید یا خیر؟

 6. رها گفت:

  با سلام امکانش هست جواب این سوال رو بدین؟
  اگر پسری فوت کند و پدر و مادر این پسر قبل از خودش فوت کرده باشند،آیا فرزندان این پسر از مادر بزرگ و پدر بزرگ خود ارث میبرند؟و این پسر دارای چند خواهر و برادر نیز میباشد

 7. پری گفت:

  سلام.اگرپدربزرگ فوت کند وبه پسرارثی برسد وپسرازاین ارث استفاده نکرده باشد (مثلا ارث زمین باشد ) و پسرهم فوت کند آیا این زمین به نوه های پدربزرگ می رسد.

 8. ح ی د ر م ح م د ی گفت:

  با سلام خدمت استاد گرامی :پدرم قبل از پدرش فوت کرده ومادرش قبل از پدرم در سال ۱۳۴۲ فوت کرده ولازم به ذکر است که وراث در قید حیات است ایا مهریه یک هشتم به نوه می رسد با تشکر

  • گروه وکلای هوداد گفت:

   سلام
   منعی باری مطالبه آن به قدر سهم شما نیست ولی در عمل قضات رای نمی دهند به دلیل اینکه این استدلال وجود دارد که زن در دوران حیات مطالبه مهریه نکرده و به منزله بخشش و رضایت او بوده است

 9. motahare گفت:

  سلام.
  اگر مادر بعد از مادربزرگ فوت کند، به نوه ها ارث میرسد؟ درصورتیکه مادربزرگ ک فوت شده، فرزندان دیگری در قید حیات دارد.

 10. راضیه گفت:

  با سلام. نیاز به راهنمایی فوری.فرض کنید نوادگان ک وراث مادربزرگ هستند همگی نوادگان دختری هستند اما این نوادگان متشکل از ۲ دختر و ۳ پسر هستند سوال بنده این هست که آیا سهم الارث دختران با پسران برابر است؟یا پسران دو برابر دختران است؟

 11. محمد گفت:

  با سلام پدربزرگ من درسال ۷۰وپدرم درسال۸۵فوت شده اند..مادربزرگ سال پیش فوت شده..مادربزرگم قیم من وخواهرم بوده است..الان ازنظر قانونی به من وخواهرم ارثی خواهد رسید؟

 12. م گفت:

  با سلام. پسری قبل از پدرش فوت کند آیا به فرزند پسر که دختر هم میباشد از پدر بزرگش به او ارث تعلق میگیرد؟… (پسر متوفی دو برادر نیز دارد و در قید حیاط هستن و مادر اون نیز در قید حیاط است … همچنین همسر متوفی نیز در قید حیاط است)
  اگر پدربزرگ بخواهد به نوه خود که دختر پسر متوفی میباشد ارث بدهد باید چه اقدامی انجام دهد ؟(البته به جز ارثی که دختر از پدر متوفی خود میبرد )
  با تشکر

 13. رضا گفت:

  با سلام
  پدر من در سال ۹۷ فوت کرده در حالی که مادرش زنده بود و از او ارث برد. در سال ۹۸ مادربزرگم فوت شد. ایشان دو فرزند دختر در قید حیات دارد. ایا فرزندان پسر او یعنی نوه پسر ارث میبرند ؟

 14. جاوید گلگهری گفت:

  سلام ، مادر بنده اخیرا فوت کردند … مادربزرگ و پدر بزرگ هم قبل از مادر فوت شده اند … خواستم بپرسم ارث الان به من و داداشم میرسه یا چون فرزند دختر بوده مادرم ارث به ما نمیرسه ؟

 15. مهیاری گفت:

  باسلام
  اگردختر۱ماه قبل ازپدر فوت کرده باشدآیا به فرزندان دخترازارث پدربزرگ سهمی خواهندبردیانه؟؟؟؟

 16. ستایش گفت:

  سلام. مادر من بعد پدر بزرگم فوت شده است. من و خواهرم جزو وراث هستیم . میخواستم بدونم پدرم هم از خانه پدربزرگم ارث میبرند و اگر میبرند میزان سهم چقدر است؟

 17. جهان گفت:

  سلام
  پدربزرگی فوت کردند،زمینی وجود داره ک بین وراث تقسیم میشه و حالا بعد از ایشون یکی از پسرها فوت میکند و یک فرزند و یک همسر از این پسر فوت شده در قید حیات هستند.چه میزان به عروس و نوه پدربزرگ ارث میرسد.
  ممنون

 18. محسن گفت:

  سلام وقت بخیر.پدر بزرگ (پدری)سال ۶۰ فوت شد و همه اموال و حقوق به مادر بزرگم رسید.عموی من سال ۹۵ فوت کرد. مادر بزرگم سال ۹۷ فوت کرد.ایا به فرزندان عموی فوت شده ام ارث میرسید؟

 19. مهدی فرح گفت:

  با سلام .مادرم در تصادف فوت شده پس از پرداخت دیه مبلغ ۳/۸از دیه به پدر بزرگ ما پرداخت شد حال با توجه به اینکه پس از چند سال از فوت مادرم پدر بزرگ ما فوت کرده آیا نوه ها ارث می برند؟.یا از ان مبلغ دیه ارثی می بدند ؟
  نکته ۱-مادرم قبل از پدر بزرگم فوت شدن
  نکته۲-پدر بزرگرم ۳ پسر و یک دختر دیگر هم دارند .
  ممنون میشم پاسخ دهید

 20. مریم ف گفت:

  سلام خسته نباشید پدر من قبل از مادرش فوت کرده.الان مادر بزرگم میخوادسهم پدرم بده به ما یعنی نوه ی پسرفوت شدش.البته ماعمو وعمه های دیگه داریم.الان باید چه مراحل قانونی طی کنیم و چه متنی بنویسیم تا امضا کنه؟ممنون

 21. علیرضا ارسبین گفت:

  سلام مادربزرگم روی ندانم کاری تمام سهم خود را به پسربرادرش بخشیده که شوهر خاله ام میشود ایا من میتوانم شکایت کنم وحقم را بگیرم

 22. محسن بیات گفت:

  با سلام خواهش میکنم حتما جواب منو بدید پدر بزرگ من ۵ فرزند داشته یکی پسر چهارتا دختر پسر جلو تر از خودش فوت کرده ولی دخترا هستن میخواستم بدونم به بچه های اون پسر ارثی تعلق میگیره یا نه

 23. Alex گفت:

  سلام
  اگر پدر م قبل از پدر بزرگ فوت کنه ارث به نوه می‌رسد

 24. حمزه گفت:

  سلام
  اگر مادربزرگ فوت شود و فقط فرزند و نوه داشته باشد، و یکی از پسرانش فوت کرده باشد، به همسر و نوه های آن پسر فوت شده از مادربزرگ ارث تعلق می گیرد؟

 25. M.A گفت:

  سلام.سوالی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید..
  متوفی مدنظر چهارپسر یک دختر و یک همسرداردکه همگی درقید حیات هستند.
  یک پسرفوت شده دارد که دوفرزند داردیک دخترو یک پسر..
  سهم فرزندان پسری که فوت شده چگونه است؟آیا باسهم فرزندان درقید حیات تفاوت داردیاخیر؟

 26. ناصر گفت:

  سلام.خواهر و برادری صاحب فرزند هستند و که یک مادر دارند واگر پسرقبل از مادر فوت کند به نوه های پسری ارث تعلق میگیرد؟؟

 27. انوشیروان گفت:

  سلام خدمت شما من پدر و مادرم رو در ‌سن ۳ سالگی از دست دادم و هیچ خواهر و برادری ندارم پدر بزرگ من من را از ۳ سالگی بزرگ کرده، و هر چه که پدرم داشته فروخته و هیچ چیز برای من نمانده پدر بزرگ من پارسال فوت کرد و طبق قانون گویا هیچ ارثی به من نمیرسه درسته ؟؟

 28. مجید گفت:

  سلام. پدرم پارسال فوت شد.ولی پدر و مادر پدرم زنده هستند.بعد از فوت پدر و مادر پدرم به ما ارث میرسد.

 29. آتنا گفت:

  سلام پدر من هفت سال قبل از پدربزرگم فوت کرده است من دخترشم بنظرتون موقع تقسیم ارث به من و خواهرم هم چیزی میرسه

 30. آتنا گفت:

  سلام پدر من هفت سال قبل از پدربزرگم فوت کرده است من دخترشم بنظرتون موقع تقسیم ارث به من و خواهرم هم چیزی میرسه؟؟؟

 31. اتنا گفت:

  سلام پدر من هفت سال قبل ازپدر بزرگم فوت کرده است حزانت من وخواهرم به عهده مادرم است و به مادرم وکالت داده است ما پیش مادرمون زندگی میکنیم من ۱۴ سالمه و خواهرم ۱۰ سالشه پدربز رگمم فوت کرده بنظرتون موقع تقسیم ارث به ما چیزی میرسه

 32. نیما گفت:

  سلام من ۱۶ سالمه پدربزرگ مادریم می خواد مقداری زمین را به من بدهد که قیمم پدرم هست در این شرایط چجوری میشه موقع سند زدن و ساخت و ساز مشکل ایجاد نمی کنه

 33. نتشناس گفت:

  سلام من ۱۶ سالمه پدربزرگ مادریم می خواد مقداری زمین را به من بدهد که قیمم پدرم هست در این شرایط چجوری میشه موقع سند زدن و ساخت و ساز مشکل ایجاد نمی کنه

 34. احمد کریمی گفت:

  سهم الارث نوه ها ازپدربزرگ پدری به چه نسبتی است.یعنی نوه پسر دوبرابردخترارث میبرد یامساوی

 35. دینا گفت:

  سلام.پدربزرگ و مادربزرگ من چند سال پیش فوت کردن. یک منزل مسکونی دارند که هنوز بین وارثین تقسیم نشده است.حال مادر من که از وارثین بوده فوت شده.آیا اکنون من و خواهر برادرهایم از این خانه ارث میبریم؟ پدر ما چطور؟

 36. محمد گفت:

  سلتم. اگه پدربزرگ وصیت کند به نوه ای که پدرش قبل از من فوت فوت کند هم ارث باید برسد، آیا این قانونی هست؟

 37. پریسا گفت:

  با سلام

  پدرم قبل از پدر بزرگم فوت کرده است مرگ طبیعی نبوده ‌‌اعدام شده است. آیا به من ارث می‌رسد یا خیر

 38. Parisa گفت:

  با سلام

  پدرم قبل از پدر بزرگم فوت کرده است مرگ طبیعی نبوده ‌‌اعدام شده است. آیا به من ارث می‌رسد یا خیر

 39. الناز تکلو گفت:

  سلام پدربزرگم سال ۹۳فوت شده مادرم سال ۹۷ فوت شد مادر وقتی در قید حیات بود ارث پدریش رو نگرفته حالا امسال مادربزرگم سال ۹۹ فوت کرده ارث پدر بزگم به من و خواهرم میرسه یا خیر ؟؟؟ اگر تعلق میگیره برابر با سهم خاله هام هست یا کمتر؟؟؟؟دو دایی و ۴ خاله دارم و مادرم که فوت شده در مجموع ۷ فرزند

 40. Amir گفت:

  با سلام خدمت استادگرامی:
  پدرم بعد از پدربزرگم فوت کرده است و بچه های دیگر پدربزرگم در قید حیات هستند و همه دختر هستن آیا سهم ارث من با عمه هام برابر است یا من دوبرابر ارث میبرم

 41. جوادی گفت:

  سلام پدربزرگ پدربزرگ مادری ام ارث کلانی برجای گذاشته که اکنون بین وراث تقسیم شده وخاله هایم ازین ارث بهره برده اندآیا سهمی برای من که مادرم فوت شده هست؟

 42. محمد هادی گفت:

  سلام پدر بزرگ من پارسال خونه اش رو ب صورت قولنامه ای داد به پدرم تا بیایم کارای سند انجام بدیم فوت کرد. بعد از انحصار وراثت چند روز پیش عمه ام هم فوت کرد .
  پدربزرگ بنده ۳ تا پسر و دوتا دختر داشتن و همسرش هم در قید حیاته.
  تکلیف اون زمین و ارثیه چطور میشه ؟؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

 43. علی گفت:

  سلام
  پسری قبل از پدرش فوت شده و بچه هم دارد.ایا پدر بزرگ قبل ازین که فوت کند میتواند به اختیار خودش به فرزندان ان پسر چیزی از ارث وصیت کند ؟در حالی که جز پسر فوت شده فرزندان دیگری هم دارد

 44. محسن رحمانی گفت:

  سلام
  پدر من فوت کرده ولی پدر بزرگم هنوز زنده است (سنش بالا است ۱۰۰ سال و حافظه خودش را از دست داده است ) .

  سوال ؟ آیا به من ارث میرسد ؟

  پیشاپیش از حسن و توجه شما بابت پاسخ گویی سپاسگزارم .

 45. سارا گفت:

  سلام. اگر خانم فوت کند و پسرش قبلا فوت شده باشد و بازماندگان فقط یک نوه پسری باشد به علاوه خواهران و براداران خود متوفي. با این تفاسير ارث چگونه تقسيم میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *